O výstavě

Výstava Venkov seznámí návštěvníky Musaionu s každodenností českého, moravského a slezského venkova v druhé polovině 19. a na počátku 20. století.
Život domácnosti z tohoto období a prostředí je představen na základě běžných činností, které byly pro život na venkově typické – patří sem například pěstování a zpracování potravin, chov dobytka nebo drobná domácká řemeslná výroba. Výstava je věnována jak životu na statku, tak i tomu, jakým způsobem byla tato tradiční hospodářská jednotka zapojena do svého širšího okolí.

Výstava Venkov seznámí s povinnostmi hospodářů, sedláků i dalších obyvatel venkova na přelomu 19. a 20. století. Model trojdílného domu s dvorem téměř v reálné velikosti přenese návštěvníky přímo do původní venkovské domácnosti. Zpracování mléka přiblíží dřevěný lis k výrobě tvarohu, na chov domácích zvířat upozorní bohatě zdobený koňský chomout. Šumavské sáně na svážení dřeva pak připomenou těžkou práci dřevorubců. Zajímavostí a zároveň nejstarším předmětem výstavy bude ruční motovidlo k navíjení soukané příze, které je ocejchované tak, aby se předešlo podvodům při prodeji vlny. Jedinečnou atmosféru venkova navíc doplní unikátní fotografie z archivů etnografického oddělení Národního muzea.

Kousek venkova ve městě
„Jak nesnadné bylo žít a živit se na venkovských usedlostech si dnešní generace v moderních městech dokáže jen stěží představit. Na výstavě Venkov tak budou mít návštěvníci možnost dozvědět se, jak život na statku vlastně vypadal, a také si některé práce přímo vyzkoušet,“ dodává generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
Výstava tak reaguje i na zvýšený zájem veřejnosti o lokální potraviny a zároveň ukáže těm nejmenším návštěvníkům, že máslo a tvaroh se vyrábí z mléka, že vejce snáší slepice, a jak se na vesnici chovají hospodářská zvířata.

Výstavou Venkov Národní muzeum uzavírá úspěšný výstavní cyklus Peníze, který se věnuje tématu peněz z různých úhlů pohledu. Na vesnici se na přelomu 19. a 20. století spojovala tradiční lidová kultura se zrychlující se modernizací, která přinášela nejen nové technologie, ale i hlubší sociální změny. „Výstava Venkov chce ukázat, že i malé, na první pohled nenápadné, zemědělské usedlosti byly donedávna důležitými ekonomickými jednotkami, které byly do značné míry soběstačné, ale přitom se zapojovaly do široké sítě hospodářských či společenských vztahů,“ uvádí komisař výstavy Jan Pohunek.

Staňte se hospodářem na venkovském statku!
Výstavu oživuje celá řada interaktivních prvků. Animovaná počítačová hra provede návštěvníky všedním dnem na statku. Na modelu krávy je možno si vyzkoušet, jak nesnadné je dojení mléka. Život na venkovském hospodářství přiblíží návštěvníkům také množství doprovodných akcí. Malí i dospělí návštěvníci se tak v průběhu trvání výstavy mohou těšit na ukázky tradičních řemesel, sušení sena, praní prádla v neckách a zážitky navázané na lidové tradice a svátky, jako jsou Velikonoce, otvírání studánek apod.
Více informací k chystaným akcím bude průběžně zveřenováno na www.nm.cz.

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

Národní muzeum © 2013